Waar kan ik het beleid vinden dat ten grondslag ligt aan het kostprijsonderzoek?

U kunt dit vinden in de Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz (BR/REG-18163).

Het beleid tarieven wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd.