Waar kan ik het beleid vinden dat ten grondslag ligt aan het kostprijsonderzoek?

U kunt dit vinden in de Beleidsregel kostprijsonderzoek ggz en fz (BR/REG-18163).

In de informatiekaart staan de stappen van de start van het kostprijsonderzoek tot het vaststellen van tarieven toegelicht.