Waar kan ik het beleid vinden dat ten grondslag ligt aan de tarieven?

U kunt dit vinden in de Beleidsregel tariefopbouw dbc’s, dbbc’s, prestaties generalistische basis-ggz en ozp’s (NR/REG-20130). Een korte samenvatting van dit beleid kunt u lezen in de informatiekaart.