Voor de forensische zorg wordt er alleen gesproken over dbbc’s. Gaan de forensische zzp’s ook over op het zorgprestatiemodel?

Nee, om administratieve lasten te verlichten is het zorgprestatiemodel in de forensische zorg alleen van toepassing op behandeling (als vervanging van de dbbc’s). De bekostiging van verblijf met begeleiding (zzp-c 1 t/m 6 en zzp-vg 1 t/m 7) verandert niet. Voor de zorgvorm ambulante begeleiding blijven de extramurale parameters van toepassing.