Welke tijdelijke versoepelingen gelden in 2020 en 2021?

De Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus kan belemmeren. Aangezien veilige zorg aan patiënten voorop staat, vinden wij dat onze regels hierin niet belemmerend moet zijn. Om deze reden zijn tijdelijk de onderstaande voorschriften versoepeld/vervallen. 

 • Zorgactiviteitentabel (bijlage 3, NR) (update 4 juni 2020)
  De zorgactiviteit voor een consult van de partner bij een gezamenlijk polikliniekbezoek bij een zorgvraag infertiliteit (190068) mag u registreren indien het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 
 • Artikel 24, lid 1, NR
  U mag een polikliniekbezoek (190007; 190008; 190013; 190060) registreren als het consult in de thuissituatie plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 2 & artikel 29, lid 3 sub c, NR
  Een eerste polikliniekbezoek (190007; 190060; 234003) mag u registreren als een eerste consult met de patiënt of vertegenwoordiger van de patiënt telefonisch of schriftelijk plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 15, NR
  Een consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Ook mag u de 190067 registeren indien het consult plaatsvindt tussen patiënt en beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert die geen onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. Hierbij geldt als voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar in kwestie werkt onder supervisie van een poortspecialist die wel lid is van het team palliatieve zorg. Klik hier en hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 16, NR
  Een multidisciplinair consult (190010) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 25 t/m 29 & artikel 29, lid 3 sub k, NR
  De zorgactiviteiten voor verpleging (190030, 190090, 231901, 190091, 190296, 190021, 190200, 190218, 194804, 231902, 190157 en 190158) mag u registreren als de verpleging niet plaatsvindt op een voor verpleging ingerichte afdeling. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 39 & lid 40
  De zorgactiviteiten voor behandelsessie FIT (193140) en PEP (193141) in het kader van hartrevalidatie mag u registreren als de start- en/of eindsessie op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • artikel 24 lid 54 (update 29 mei 2020)
  De zorgactiviteiten voor ‘post-transplantatietraject’ na stamceltransplantatie (192079, 192080, 192087 en 192098) mag u registreren indien de nazorg op afstand geleverd wordt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 24, lid 79
  Een intake face-to-face contact – medische psychologie (194162) mag u registreren als de intake op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie. 
 • Artikel 28, lid 2 sub g & h, NR
  Een voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) en  standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) mag u registreren als het consult op afstand plaatsvindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Artikel 29 lid 3 sub c (update 1 juli)
  De voorwaarde ‘inclusief een uitgebreid onderzoek’ bij een consult kaakchirurgie (234003) geldt niet indien er sprake is van een herhaalconsult op afstand voor dezelfde zorgvraag. Klik hier voor meer informatie.

Besluit heeft terugwerkende kracht
De buitenwerkingstelling treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 in werking en geldt tot nader order, dat wil zeggen tot het moment dat we op de voorgeschreven wijze bekendmaken dat we de buitenwerkingstelling weer opheffen. Hierbij houden we rekening met de landelijke adviezen en voorschriften vanuit overheid en RIVM. Ook nemen we een overgangstermijn van een week in acht.

Voor wie geldt de maatregel?

Deze coulancemaatregel geldt voor de gehele medisch-specialistische zorg. Audiologische zorg, (geriatrische) revalidatiezorg, complex chronisch longfalen en kaakchirurgie horen hier ook bij.