Telt de regiebehandelaar als één van de minimaal twee vereiste behandelaren bij de setting multidisciplinair?

Nee. In de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-22137) staat: “Buiten de regiebehandelaar hebben meerdere verschillende disciplines tijdens de behandelfase contact met de patiënt.” Dus er moeten minimaal 3 beroepen behandelen: het beroep van de regiebehandelaar en daarnaast nog 2 andere beroepen.

Raadpleeg voor meer informatie de ‘Factsheet Setting’.