Voordat ik naar de keuring moest, stuurt de specialist mij al een rekening. Mag dat?

De keurend medisch specialist is verplicht om voorafgaand aan de keuring een inschatting te geven van de in rekening te brengen toeslagen.

De specialist kan op basis daarvan om een voorschot vragen. U bent echter niet verplicht om deze kosten vooraf te betalen. De arts mag na afloop van de keuring alleen de daadwerkelijk bestede tijd bij u in rekening brengen. Het kan voorkomen dat de daadwerkelijke keuring langer of korter duurt dan was ingeschat. Uw definitieve rekening kan daarom hoger of lager uitvallen dan de vooraf gestuurde rekening.