Hoe komt mijn rekening voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) tot stand?

In de geestelijke gezondheidszorg kennen we drie manieren waarop u zorg kunt ontvangen:

  • Van de huisarts of praktijkondersteuner bij lichte psychische klachten; dit valt onder huisartsenzorg. Ga naar de tarieven.
  • Van psycholoog, psychotherapeut bij matige psychische klachten; dit valt onder basis-ggz. Ga naar de tarieven.
  • Van psychiater en andere hulpverleners bij ernstige psychische klachten; dit valt onder gespecialiseerde ggz. Ga naar de tarieven.

Welke behandeling heb ik gehad?

Op uw rekening vindt u informatie over uw ggz behandeling en de kosten daarvan.

  • Bij huisartsenzorg: de afspraken die u heeft gehad met huisarts of praktijkondersteuner, vindt u terug op de rekening: consult, visite, groepsconsult.
  • Bij basis-ggz: op de rekening vindt u de behandeling (kort, middel of intensief) en de bestede tijd terug.  Uw behandelaar bepaalt welke behandeling u nodig heeft, bijvoorbeeld kort, middel of intensief, en declareert deze. In de basis-ggz staat de tijd alleen ter informatie op de rekening.
  • Bij gespecialiseerde ggz: op uw rekening vindt u de bestede (directe en indirecte) tijd terug. In de gespecialiseerde ggz werkt men met rekeningen over periodes van maximaal een jaar. De bestede tijd tijdens die periode bepaalt de hoogte van de rekening. Het kan om meer tijd gaan dan u wellicht verwacht, vooral als de behandeling relatief kort was. De behandelaar besteedt namelijk niet alleen tijd met u: de zogenoemde directe tijd. De behandelaar heeft ook tijd nodig voor de voorbereiding, overleg met collega’s of het schrijven van een verslag. Dit is indirecte tijd. Daarnaast kunnen er toeslagen in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in verband met een opname. 

Bekijk ook onze informatiekaart: Hoe lees ik mijn rekening voor ggz?

Uw zorgverzekeraar spreekt met uw behandelaar af wat een behandeling mag kosten.

Uw zorgverzekeraar spreekt met uw behandelaar af wat een behandeling mag kosten. Deze kosten gaan ten laste van uw eigen risico.
Soms heeft uw behandelaar géén afspraak gemaakt met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverlener moet u dat vóór uw bezoek vertellen. Ook is uw zorgverlener verplicht om een prijslijst op de website te hebben.

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt voor behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg een maximumtarief vast.

Klopt mijn rekening wel?

Bij twijfel over de rekening of bij vragen over de afgesproken prijs kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze moet informatie geven over de behandeling die uw zorgverlener in rekening gebracht heeft. Uw zorgverzekeraar kan op zijn beurt de zorgverlener weer om opheldering vragen. 

Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.