Over welke periode moet ik gegevens aanleveren?

Zorgaanbieders in de ziekenhuiszorg moeten hun gegevens (met terugwerkende kracht) aanleveren vanaf januari 2008. Voor revalidatiecentra geldt deze verplichting vanaf januari 2009, voor de ggz vanaf januari 2007, de forensische zorg vanaf januari 2010 en de basis-ggz vanaf 2014.

Als u later bent begonnen met het registreren van trajecten, dan geldt de aanleverplicht vanaf het moment waarop u het eerste traject heeft afgesloten. U kunt gegevens van voorgaande maanden/jaren meesturen met het eerstvolgend op te sturen bestand. Als u niet weet hoe dit in zijn werk gaat, neem dan contact op met uw softwareleverancier.