Waarom staat het medisch specialisme psychiatrie niet op de urgentielijst medisch-specialistische zorg?

Psychiatrie ontbreekt in de urgentielijst, omdat de diagnose-omschrijvingen waarmee binnen de dbc-productstructuur gewerkt wordt zo algemeen zijn dat er geen urgentie aan te koppelen valt. Ook aan de hand van zorgactiviteiten bleek het niet mogelijk om naar urgentie te differentiëren. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie komen wij wel tot een volgend overzicht, wat gevalideerd is door het Zorginstituut:

  • SEH-contact: binnen 30 minuten
  • Spoedconsult: binnen 24 uur
  • Spoedopname: binnen 24 uur
  • Spoed ECT: 24/7 beschikbaar binnen medisch psychiatrische units