Waar kan ik met vragen terecht over de urgentielijst medisch-specialistische zorg?

We begrijpen heel goed dat er vragen leven over de urgentielijst medisch-specialistische zorg. Waarom staat uw specialisme er bijvoorbeeld niet bij? Hoe moet u de urgentielijst gebruiken? En waar kunt u melden dat u het niet eens bent met de urgentie-indeling?

Vragen en opmerkingen die u als medisch specialist heeft kunt u delen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Zorgaanbieders kunnen deze delen met hun brancheorganisaties:

  • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

De FMS, NVZ, NFU en ZKN zullen uw vragen en opmerkingen samenvoegen en teruggeven aan het Zorginstituut. Het Zorginstituut zal dit in overleg met genoemde partijen verwerken in een vervolgversie van de urgentielijst medisch-specialistische zorg.