Moet ik nog wachttijden aanleveren gezien de omstandigheden?

Ja, wij verwachten dat u dat per 1 juli (weer) doet. Hoewel we alle begrip hebben voor de enorme uitdagingen waarvoor u staat in deze tijd, is het van groot belang om dit inzicht te blijven delen. Op deze manier kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de opstart van de reguliere zorg zo voorspoedig mogelijk verloopt. Door actuele wachttijden te publiceren en aan te leveren wordt duidelijk welke patiënt waar terecht kan voor de zorg die hij nodig heeft.

Wij hebben zorgaanbieders die de afgelopen tijd geen wachttijden (meer) aanleverden een brief gestuurd waarin wij vragen om dat per 1 juli weer te gaan doen.