Komt er ook een urgentielijst voor andere zorgsectoren dan de medisch-specialistische zorg?

We organiseren een aantal online bijpraatmomenten met koepels van zorgaanbieders in andere sectoren dan de ziekenhuiszorg. We brengen daarbij in kaart welke initiatieven al lopen en sluiten daar op aan. Zo willen we duidelijk maken wat er in andere zorgsectoren nodig is om de zorg goed op te starten. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen of we binnen deze zorgsectoren ook met een urgentielijst gaan werken. Dit is afhankelijk van de behoefte van de zorgprofessionals.