Mogen de prestaties in de tarievenlijsten door zowel tandartsen, mondhygiënisten als orthodontisten gedeclareerd worden?

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt de prestaties en tarieven vast voor de mondzorg. De prestaties voor mondzorg zijn functioneel beschreven. Dit betekent dat iemand die bevoegd en bekwaam is om de verrichting uit te voeren, de prestaties mag leveren en tegen hetzelfde maximumtarief declareren.

Orthodontie versus tandheelkunde

Bij het declareren van de prestaties uit de tandheelkunde of orthodontie, gaat het erom dat de prestaties orthodontische zorg worden gebruikt ten behoeve van de orthodontische behandeling en de prestaties tandheelkundige zorg ten behoeve van de tandheelkundige behandeling.

Als een orthodontist naast de orthodontische behandeling, ook een aantal tandheelkundige werkzaamheden uitvoert, dan kunnen zowel prestaties uit de orthodontie als de tandheelkunde in rekening worden gebracht. Andersom mag een tandarts mag ook prestaties uit de tariefbeschikking orthodontische zorg declareren, op de voorwaarde dat er een orthodontistische behandeling is uitgevoerd.