Mogen de middelen waardigheid en trots gedeclareerd worden bij afwezigheid?

De middelen waardigheid en trots mogen bij afwezigheid in rekening gebracht worden als hiervoor afspraken zijn gemaakt tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor.

Toeslagen bij afwezigheid

Normaal gesproken geldt dat toeslagen alleen gedeclareerd mogen worden als de cliënt aanwezig is in de instelling. Deze voorwaarde geldt echter alleen voor de toeslagen, genoemd in artikel 7 van onze Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018. De toeslag Waardigheid en Trots staat beschreven in artikel 8 van de beleidsregel. De voorwaarde dat een cliënt in de instelling aanwezig moet zijn om de toeslag te declareren, geldt voor de toeslag Waardigheid en Trots dus niet.