Moeten zorgverzekeraars met alle zorgaanbieders een contract sluiten?

Nee, zorgverzekeraars hoeven niet met iedere zorgaanbieder contractafspraken te maken. Wel moeten zorgverzekeraars voldoende basisverzekerde zorg inkopen voor hun verzekerden. Dit noemen we zorgplicht.

Zorgplicht betekent dat verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot alle zorg uit het basispakket. Zorgverzekeraars moeten daarom voldoende zorg inkopen of bemiddelen als iemand niet snel genoeg bij een zorgaanbieder terecht kan (wachttijdbemiddeling). De NZa houdt toezicht op de naleving van de Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw (TH/BR-025). Is de zorgplicht in het geding? Dan kunt u een melding indienen via ons Meldpunt.