Moeten veranderingen gedurende het jaar aan de NZa doorgegeven worden?

Veranderingen in het aantal opleidelingen hoeven gedurende het jaar niet aan de NZa doorgegeven te worden. 

Na afloop van het subsidiejaar moet u namelijk aan ons doorgeven hoeveel personen en aantal fte u daadwerkelijk opgeleid heeft, dit noemen we de 'vaststelling'. Op dat moment kunt u dus een ander aantal invullen dan u vooraf had aangegeven. Op die manier worden veranderingen in opleidelingen bij ons doorgegeven.

Wat u wel aan ons door moet geven, zijn andere zaken die voor de bijdrage van belang kunnen zijn. Dat zijn in ieder geval: fusies, overnames of faillissementen. Daarnaast is het ook belangrijk dat u het ons meldt als uw opleidingserkenning is ingetrokken.