Moet ik ook ROM-data aanleveren?

Nee, op dit moment worden er in het kader van het proefdraaien geen ROM-gegevens uitgevraagd door de NZa. De discussie over de ROM-aanlevering gaat over wat de juridische grondslag van ROM-aanlevering is. De juridische basis voor het aanleveren van informatie aan de NZa in het kader van het proefdraaien is een andere dan die voor ROM-aanlevering. De informatieaanlevering tijdens het proefdraaien is geregeld via een nadere regel van de NZa. De NZa heeft de wettelijke bevoegdheid via de Wmg en nadere regels om informatie met (medische) persoonsgegevens op te vragen.

Overigens beperkt de NZa zich hierbij tot alleen die informatie die strikt noodzakelijk is voor het doel van de tweede fase van het proefdraaien. Hierbij kan niet uitgesloten worden dat uitgevraagde gegevens toch herleidbaar zijn naar een individu. Om deze reden is het hele verwerkingsproces van de ontvangen gegevens ingericht volgens de eisen en waarborgen die horen bij de verwerking van medische persoonsgegevens.