Moet ik mijn patiënten informeren over deelname aan de pilot?

Natuurlijk staat het u vrij om patiënten te informeren over deelname aan de pilot. De patiënt hoeft echter geen formele toestemming te geven. Omdat u als zorgaanbieder (ook na vrijwillige aanmelding) door de NZa juridisch verplicht bent om deze informatie aan te leveren (dit gebeurt op grond van de Wmg en een nadere regel) is er geen noodzaak om toestemming te krijgen van de individuele patiënt.