Moet ik indirecte tijd nog registreren?

Nee. Het registeren van indirecte tijd is in het zorgprestatiemodel niet meer nodig. Indirecte tijd zit voortaan verdisconteerd in het tarief van het consult. Uiteraard zult u nog wel indirecte tijd besteden, maar er is geen verplichting om dit te registeren. Wij vinden het belangrijk dat hierover geen misverstanden bestaan. Het niet meer hoeven registeren van indirecte tijd kan een belangrijke verlichting van administratieve lasten opleveren.

Zie ook onze Informatiekaart indirecte tijd.