Mijn ICT-leverancier vraagt geld voor aanpassingen in het ICT-systeem zodat ik kan deelnemen. Moet ik hiervoor betalen?

Bijna geen enkele leverancier rekent geld voor deze aanpassing. Wanneer er wel geld wordt gevraagd, zult u dat zelf moeten betalen. U kunt hiervoor eventueel de vergoeding  gebruiken die u na afloop van de pilot ontvangt. Wij kunnen de kosten niet voor u voorschieten. Wij horen het wel graag wanneer uw ICT-leverancier kosten aan u doorberekent. Mogelijk kunnen wij nog met hen in gesprek gaan.