Welke regelingen voor meerkosten en omzetderving zijn er geregeld boor de huisartsenzorg?

Om in de meerkosten en omzetderving tegemoet te komen, ontvangt u in het tweede kwartaal van 2020 een opslag van € 10 per ingeschreven patiënt. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht.