Mag ik een polikliniekbezoek registreren als deze in de thuissituatie plaatsvindt?

Ja, wij staan tijdelijk toe dat een zorgaanbieder hiervoor een polikliniekbezoek (190007, 190008, 190013, 190060) mag registreren. De thuissituatie van de patiënt moet dan wel een locatie zijn buiten een instelling voor medisch-specialistische zorg.

In onze huidige regels staat dat we dit alleen toestaan als de zorgaanbieder en zorgverzekeraar over de betreffende locatie overstemming hebben gevonden. Deze voorwaarde vervalt tijdelijk.