Mag ik ook een videoconsult of telefonisch consult declareren als gewoon consult?

Ja, dit mag. Op dit moment kunt u al een digitaal consult in rekening brengen in plaats van een fysiek consult. Met het verruimen van de regels nemen wij alle belemmerende voorwaarden weg. Dit betekent dat u zorg op afstand ook in rekening kunt brengen zonder dat hiervoor een speciale prestatie bestaat of wanneer u niet precies voldoet aan de voorwaarden. U kunt dan een regulier consult declareren.

Bekijk ook op de opties voor digitale zorg in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.