Mag ik een zorgactiviteit registreren als ik deze op afstand uitvoer?

Ja, dit mag mits de zorgactiviteitomschrijving géén voorwaarde heeft voor face-to-face contact. De zorgactiviteitomschrijving vindt u in onze Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a).

Voor een aantal zorgactiviteiten vervalt tijdelijk de voorwaarde voor verplicht face-to-face contact:

  • Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
  • Multidisciplinair consult (190010)
  • Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849)
  • Standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814)
  • Intake face-to-face contact medisch psycholoog (194162)
  • Behandelsessie FIT (193140) en PEP (193141) in het kader van hartrevalidatie
  • Post-transplantatietraject na stamceltransplantatie (192079, 192080, 192087 en 192098)
  • Consult van de partner bij een gezamenlijk polikliniekbezoek bij een zorgvraag infertiliteit (190068)
  • Consult kaakchirurgie (234003). Aanvullend geldt hierbij dat de voorwaarde ‘inclusief een uitgebreid onderzoek’ niet van toepassing is bij een herhaalconsult op afstand voor dezelfde zorgvraag. 

De overige voorwaarden voor deze zorgactiviteiten blijven wel geldig.

Ziet u knelpunten in onze regels die uw werk in de weg staan? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee voor een tijdelijke oplossing.