Mag ik een patiënt ook zonder verwijzing een consult geven?

De verwijsregels zijn niet veranderd. Wanneer u knelpunten ziet in de verwijsregels, neem dan contact op met de zorgverzekeraar.

Als het gaat om de vraag of een verwijzing noodzakelijk is, is het goed te weten dat wij dit niet opleggen. Deze verplichting komt voort uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw bepaalt dat een patiënt alleen medisch-specialistische zorg vanuit het basispakket vergoed krijgt als er een geldige verwijzing aanwezig is. De Zvw kent wel een uitzondering voor acute zorg. Bij acute zorg is een verwijzing namelijk niet noodzakelijk. Acute zorg betekent niet dat er per se sprake moet  zijn van een fysiek bezoek aan de spoedeisende hulp. Acute zorg kan ook in een andere setting dan die van de spoedeisende hulp worden geleverd. Wij zijn niet bevoegd om regels te wijzigingen die andere overheidsinstanties vaststelden en opnamen in de Zvw. Dat geldt dus ook voor regels die betrekking hebben op verplichte verwijzing in relatie tot niet-acute zorg. Voor het registreren van een dbc-zorgtraject en/of zorgactiviteiten is een verwijzing niet verplicht. De aanwezigheid van een verwijzing bepaalt alleen of de zorgverzekeraar de geleverde zorg wel of niet vergoed vanuit het basispakket.

Als het gaat om de vraag hoe een verwijzing eruit moet zien, is het goed te weten dat wij niet bepalen aan welke voorwaarden een verwijsbrief moet voldoen. Ook bepalen wij niet wie een geldige verwijzer is. Dit bepaalt de zorgverzekeraar op grond van de Zvw.