Mag ik een ICC/medebehandeling registreren als het contact tussen beroepsbeoefenaar en de patiënt op afstand plaatsvindt?

Ja, wij staan tijdelijk toe om een klinisch intercollegiaal consult (ICC; 190009) of medebehandeling (190017) te registreren voor zorg op afstand wanneer u als medisch specialist, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant contact heeft met een patiënt. Hiermee wordt voor ICC en medebehandeling buiten de coronacrisis om een face-to-face contact bedoeld. Deze versoepeling is van tijdelijke aard en geldt van 1 maart 2020 tot nader order.

Een ICC/medebehandeling mag u niet registreren als u als zorgverlener overleg voert met een andere zorgverlener (interdisciplinair overleg). Wij hebben geen specifieke zorgactiviteit voor overleg tussen twee zorgverleners onderling. Dit is onder andere om de administratieve lasten te beperken. Wilt u hier toch inzicht in? Dan kunt u dit bijvoorbeeld aan de hand van interne codes in uw administratie bijhouden.

Wanneer u knelpunten ziet in onze regels die uw werk in de weg staan, neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee voor een tijdelijke oplossing.