Mag ik een db(b)c of prestatie basis-ggz al eerder dan 31 december 2021 afsluiten met afsluitreden ‘Overgang naar ZPM’?

Ja dit mag. Prestaties mogen eerder worden afgesloten met afsluitreden ‘Overgang naar zorgprestatiemodel’ als de verwachting is dat de zorg zal doorlopen in het Zorgprestatiemodel. Als de prestatie om zorginhoudelijke redenen wordt afgesloten, dan moet de bijbehorende reguliere afsluitreden worden gebruikt.

Op 31 december 2021 worden alle d(b)bc’s en generalistische basis-ggz prestaties die nog niet zijn afgesloten administratief afgesloten. Zie ook ‘Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel' (NR/REG-2125).