Mag ik de prestatie voor een medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang declareren als er (uiteindelijk) geen gedwongen opname plaats vindt?

Let op! De beschreven situatie geldt voor een cliënt met een modulair pakket thuis (mpt). Voor een cliënt met een volledig pakket thuis (vpt) of een zorgzwaartepakket (zzp) zijn deze kosten meegenomen in het integrale tarief. 

Voor een antwoord op deze vraag onderscheiden we twee situaties. Een medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) kan worden uitgevoerd voor de aanvraag van een rechterlijke machtiging (rm) of een inbewaringstelling (ibs).

Rechterlijke machtiging

Voor de aanvraag van een rm kan een arts een onderzoek uitvoeren. De arts kan naar aanleiding hiervan besluiten om wel of geen medische verklaring op te stellen voor de aanvraag van een rm. 

De arts stelt een medische verklaring op
De arts voert een onderzoek uit bij de cliënt en stelt een medische verklaring op voor de aanvraag van een rm. De prestatie ‘Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang’ kan dan in rekening worden gebracht. Ook als de rechter uiteindelijk besluit geen toestemming te geven voor een gedwongen opname. De werkzaamheden voor het opstellen van een medische verklaring zijn in deze situatie namelijk uitgevoerd. 

De arts stelt geen medische verklaring op
Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar de arts besluit geen medische verklaring op te stellen, omdat er een alternatieve oplossing mogelijk is, mag de prestatie ook in rekening worden gebracht (dit is een wijziging ten opzichte van 2021).

Inbewaringstelling

Wanneer een arts een medische verklaring opstelt voor de aanvraag van een ibs, zijn er twee declaratiemogelijkheden:
-     De arts stelt een medische verklaring en de cliënt wordt gedwongen opgenomen. De prestatie ‘Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang – inbewaringstelling’ kan gedeclareerd worden.
-     De cliënt wordt niet (gedwongen) opgenomen . Het is mogelijk dat een arts een onderzoek uitvoert bij de cliënt, maar geen medische verklaring opstelt voor de aanvraag van een ibs. Als de arts alle werkzaamheden uitvoert, maar besluit dat een andere optie dan gedwongen opname beter is voor de cliënt kan de arts de prestatie ‘Beoordeling tot inbewaringstelling zonder afgifte medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang’ declareren.