Mag een huisarts op Goede Vrijdag (19 april 2019) de anw-tarieven in rekening brengen?

In voetnoot 3 bij artikel 4.2 van de Tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (TB/REG-19619-03) kunt u teruglezen dat algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet onder de anw-uren vallen. In de Algemene Termijnenwet is in artikel 3, lid 2, terug te lezen dat Goede Vrijdag gelijk gesteld wordt aan de algemeen erkende feestdagen.

Huisartsen die niet participeren in een huisartsendienststructuur (hds)

Dit betekent dat voor huisartsen die niet participeren in een huisartsendienststructuur (hds) Goede Vrijdag gezien wordt als een feestdag en dat het anw-tarief in rekening mag worden gebracht.

Huisartsen die wel participeren in een huisartsendienststructuur (hds)

Voor huisartsen die wel participeren in een hds, geldt dat er gekeken moet worden wat hierover contractueel is overeengekomen. Als Goede Vrijdag als feestdag wordt beschouwd en de hds is open, dan gelden de 'gewone' hds-dienstuurtarieven.

Blijft de hds dicht, dan kunnen huisartsen in de eigen praktijk reguliere consulttarieven in rekening brengen.