Mag een tweedelijns verloskundige een belconsult of eerste polikliniekbezoek registreren?

Nee, dit mag niet. Een verloskundige voldoet niet aan de gestelde registratievoorwaarde in artikel 24 ( lid 1a) van onze Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2103a). In de registratievoorwaarde staat welke beroepsbeoefenaren een (eerste) polikliniek of belconsult (als vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek) mogen registeren.
De registratievoorwaarde zegt: ‘..contact tussen patiënt en poortspecialist, seh-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog.’