Mag de tandarts of orthodontist voor het vastzetten van een draadspalk de code V91 'Eénvlaksvulling composiet' in rekening brengen?

Nee, uw tandarts of orthodontist mag de code V91 alleen in rekening brengen als hij of zij een éénvlaksvulling composiet heeft uitgevoerd. Voor het vastlijmen van een draadspalkje kan uw tandarts of orthodontist de prestatie F812 'Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur' in rekening brengen.

Deze prestatie staat voor het repareren en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur en is niet afhankelijk van het aantal punten waarop de retentieapparatuur is vastgezet. Als het gaat om het vastzetten van één spalk, kan deze prestatie één keer in rekening gebracht worden.

Wat kunt u doen?

U kunt uw factuur bespreken met uw tandarts. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling van uw tandarts. Iedere zorgverlener moet aangesloten zijn bij een klachtenregeling. 

U kunt in uw klacht verwijzen naar de prestatie F812 'Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur' uit onze Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg (TB/REG-21615-01).