Mag de patiënt de basis-ggz behandeling zelf betalen?

Ja dat mag; de factuur is voor de patiënt of diens zorgverzekeraar. Niet verzekerde zorg moet de patiënt zelf betalen.

Sommige patiënten willen de zorg zelf betalen. De patiënt moet de verzekerde zorg altijd betalen volgens de prestaties en tarieven van het bekostigingssysteem in de basis-ggz. Zorg die binnen het verzekerde pakket valt, moet daardoor via één van de vier integrale prestaties in de basis-ggz bekostigd worden.