Mag de apotheek meerdere keren een terhandstelling in rekening brengen na het opknippen van een recept?

De apotheek kan en mag het voorschrift van de arts opknippen. Dat betekent dat de apotheek een kleinere hoeveelheid van het medicijn mag verstrekken dan dat op het recept genoemd staat. De apotheek mag voor één voorschrift van de arts in principe maar één terhandstelling in rekening brengen.

Er zijn vier situaties beschreven in onze regelgeving waarin hiervan kan worden afgeweken en de prestatie ‘terhandstelling’ wel meerdere keren gedeclareerd mag worden per voorschrift:

  • De periode waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven, is langer is dan de houdbaarheidsperiode van het geneesmiddel;
  • Er is sprake van een herhalingsrecept;
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geadviseerd om per verstrekking een kleinere hoeveelheid van het geneesmiddel af te leveren dan het voorschrift aangeeft;
  • Uw zorgverzekeraar en de apotheek afspraken hebben gemaakt dat in bepaalde gevallen de terhandstelling vaker gedeclareerd mag worden.

Als u twijfelt of de kosten voor de terhandstelling terecht in rekening zijn gebracht, kunt u daarover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of er afspraken zijn gemaakt met uw apotheek over de declaratie van de terhandstelling.