Kunt u voor een boventallige opleideling een jaar later alsnog een instroombijdrage aanvragen?

Dat kan. Natuurlijk moet u een jaar later dan wel recht hebben op een nieuwe instroomplaats.

U moet er voorafgaand aan het jaar dat u de bijdrage wilt ontvangen, dus wel voor zorgen dat u alles geregeld heeft zoals u ook zou doen bij een nieuwe instromer (dus opgenomen zijn in het verdeelplan, zie ook de vraag 'Waar moet ik als zorgaanbieder aan voldoen voordat ik een aanvraag kan indienen bij de NZa?'). Ook moet u er gedurende het jaar voor zorgen dat dit bij de registratiecommissie juist geregistreerd staat. 

Een boventallige opleideling is iemand die is ingestroomd zonder dat daarvoor subsidie ontvangen wordt. Boventallige opleidelingen zijn dus gestart voor eigen rekening, voor rekening van de opleidende zorgaanbieder, of voor rekening van derden.