Wat kunnen deelnemers van de NZa en Sira/Capgemini verwachten?

Wat u van ons kunt verwachten:

  • In mei ontvangt u de benchmark van Sira Consulting en Capgemini Invent. Hierin ziet u hoe de kosten van uw praktijk of instelling zich verhouden tot vergelijkbare zorgaanbieders.
  • In juni presenteren Sira Consulting en Capgemini Invent in een bijeenkomst de resultaten van het kostprijsonderzoek. Deze presentatie is voor deelnemers aan het kostprijsonderzoek.
  • Op 1 augustus publiceert de NZa nieuwe tarieven op basis van het kostprijsonderzoek.
  • In het najaar publiceert de NZa een afrondend document waarin wij van begin tot eind alle stappen uit het kostprijsonderzoek verantwoorden.