Kosten voor een rijbewijskeuring

Wij krijgen veel vragen over de kosten van een rijbewijskeuring door keuringsartsen. De kosten voor een rijbewijskeuring kunnen namelijk verschillen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt het maximumtarief voor de rijbewijskeuringen. Dit geldt zowel voor de keuringen in het kader van de gezondheidsverklaring als voor de keuringen op last van de politie of na een melding van de behandelend arts (mededelingenprocedure). 

Rijbewijskeuringen hebben een maximumtarief. Zorgaanbieders mogen wel minder in rekening brengen, maar nooit meer dan dit tarief. De NZa berekent de tarieven exclusief btw. Dit betekent dat een keuringsarts naast het tarief voor de rijbewijskeuring ook nog btw in rekening brengt. De Belastingdienst stelt hiervoor een btw-percentage vast. Dit percentage kan per jaar verschillen.

Informatie over de tarieven

Bekijk onderstaande vragen en antwoorden of neem contact met ons op.

Wat moet ik in 2022 betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de medisch specialist of psychiater?

Wat moet ik in 2021 betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de medisch specialist of psychiater?

De werkelijke keuring duurde korter dan wat er in rekening wordt gebracht

Het kan dat de keuring minder lang duurt dan de keurend medisch specialist vooraf dacht. Dan mag de specialist alleen de werkelijk bestede tijd in rekening brengen. De specialist moet de rekening dan naar beneden bijstellen. 

We stellen een klachtenbrief beschikbaar voor situaties waarin de keurend specialist niet tot een correcte rekening komt.