Kan ik geaggregeerde gegevens terugzien?

Dan kan niet in de zorgclustertool zelf, maar uiteraard krijgt u na afloop van de pilot (en op eventuele evaluatiemomenten) een terugkoppeling over de verzamelde data.