Kan ik een uitstelverzoek indienen?

U kunt een uitstelverzoek indienen voor slechts enkele dagen. Voor het uitstelverzoek kunt u een e-mail sturen naar info@nza.nl, o.v.v. uitstelverzoek kostprijsonderzoek ggz fz en het kenmerk van het informatieverzoek. Geef duidelijk aan waarom u niet tijdig aan het informatieverzoek kunt voldoen en hoeveel uitstel u denkt nodig te hebben.