Kan ik de kosten declareren die ik maak in verband met extra te nemen maatregelen vanwege het coronavirus?

Ja, u kunt hiervoor de prestatie 'Meerkosten 2022 in verband met het coronavirus' uit de Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus (BR/REG-22160) gebruiken. De verlengde meerkostenprestatie 2022 geldt wederom voor de gehele curatieve zorg, alsmede voor de forensische zorg. Voor de langdurige zorg geldt andere regelgeving, klik hier.

Wat verstaan we onder ‘meerkosten’?

Bij meerkosten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Kosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Kosten die gemaakt worden om patiëntenstromen goed te scheiden.
  • Kosten voor zorgcapaciteit die bewust en actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten.
  • Kosten voor extra gecreëerde zorgcapaciteit voor coronazorg als dit is gebeurd op verzoek van het ROAZ/RONAZ (en andere daartoe aangewezen organisaties of op grond van afstemming in ROAZ-verband).

Wanneer kunt u de prestatie ‘meerkosten’ in rekening brengen?

De prestatie ‘meerkosten’ kunt u als zorgaanbieder in rekening brengen wanneer u hiervoor een schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de zorgverzekeraar. Het is niet toegestaan om op een andere manier meerkosten in rekening te brengen dan via de door ons opgestelde prestatie ‘meerkosten’. Bij patiënten duurdere prestaties in rekening brengen om de meerkosten te dekken mag dus niet. Zorgaanbieders moeten zich ook nu houden aan onze prestatiebeschrijvingen. Dit geldt ook voor meerkosten gemaakt voor zorg geleverd aan niet-verzekerde patiënten.

Levert u zorg waar wij geen tarieven en prestaties vaststellen? Dan kunt u voor die zorg zonder tussenkomst van de NZa afspraken maken met zorgverzekeraars over compensatie.