Kan ik de kosten declareren die ik maak in verband met extra te nemen maatregelen, zoals het gebruik van materiaal of faciliteiten?

Vanuit diverse zorgsectoren ontvangen wij signalen dat de zorglevering, met name electieve zorg, als gevolg van de corona-uitbraak sterk afneemt of zelfs tot stilstand komt. Dit heeft een nadelige impact op de omzet van deze zorgaanbieders en kan mogelijk op termijn ook leiden tot liquiditeitsproblemen. Wij vinden het erg belangrijk dat de zorg waar mogelijk doorgaat ondanks de huidige crisis en beperkingen die dat met zich mee brengt. We hebben alle belemmeringen rondom het werken op afstand opgeheven.

Daarnaast is op 17 maart door het kabinet een pakket met economische maatregelen afgekondigd. Op dit moment wordt op landelijk niveau vanuit het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa nagedacht over de omgang met de nadelige effecten van de corona-uitbraak in de verschillende zorgsectoren. De brieven en reacties van koepels van zorgaanbieders worden hierin meegenomen. Hierbij is het waarborgen van de beschikbaarheid van noodzakelijke en goede zorg het uitgangspunt. Bij meer duidelijkheid zullen wij hierover op onze website berichten.