Kan ik de aanlevering van wachttijden voorlopig stopzetten gezien de omstandigheden zonder dat de NZa hierop handhaaft?

Ja. Wij verzoeken zorgaanbieders coronagerelateerde werkzaamheden prioriteit te geven boven het aanleveren van wachttijden. Wanneer de spoed van de situatie af is zullen we met elkaar het inzicht in de toegankelijkheid van medisch-specialistische zorg weer zo scherp mogelijk moeten krijgen.