Kan ik alle onderhanden werk in één keer aanleveren?

Enkele ICT-leveranciers gaven aan het ohw voor alle patiënten graag in één keer aan te leveren. De NZa kon dan zelf de selectie maken van de patiënten waarbij zorgclusters geregistreerd waren en de resterende gegevens vernietigen. Deze wens van ICT-leveranciers stuit echter op privacybezwaren en is daarom niet toegestaan.

In de Nadere regel Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz (NR/REG-1738) staat precies welke gegevens een zorgaanbieder (via de ICT-leverancier) aan de NZa verstrekt. De regeling biedt geen juridische basis voor aanlevering van patiëntgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel van het proefdraaien.