Kan een revalidatiearts meteen behandelen?

Ja, dat is mogelijk. Een revalidatiearts kan bij het eerste contact meteen 'direct patiëntgebonden handelen’ (190960) registreren zonder eerst een eerste polikliniekbezoek (190060) vast te leggen. De revalidatiearts bepaalt zelf of de uitgevoerde activiteit voldoet aan de definitie van direct patiëntgebonden behandeltijd.  Direct patiëntgebonden behandeltijd betreft patiëntgerichte behandeltijd die voortvloeit uit het behandelplan waarbij de patiënt aanwezig is.

Wij kunnen medisch-inhoudelijk niet beoordelen of er sprake is van behandeling en wat de juiste registratie is: patiëntgebonden behandeltijd of polikliniekbezoek. Het is aan de revalidatiearts om te bepalen of de uitgevoerde activiteit voldoet aan de definities zoals opgenomen in de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1907a).