Kan de specialist ouderengeneeskunde (revalidatie) de geriatrische beoordeling uitvoeren om zo de seh en/of de polikliniek te ontlasten?

In onze regels stellen wij niet wie de geriatrische beoordeling (geriatrische assessment) moet uitvoeren om toegang tot de geriatrische revalidatiezorg te krijgen. Dit volgt uit artikel 2.5c van het Besluit zorgverzekering.

Voor vragen hierover adviseren wij u contact op te nemen met Zorginstituut Nederland.