Kan de NZa gebruik maken van gegevens van DIS, Vektis of de belastingdienst?

Nee. Profielinformatie over 2017 is door de doorlooptijd van dbc's niet tijdig beschikbaar in DIS. Vektis heeft niet het gewenste detailniveau. Wij hebben geen toegang tot gegevens die bij de belastingdienst bekend zijn.