Is het mogelijk de BRMO-regel uit te breiden met extra financiering voor alle preventieve maatregelen die een instelling moet nemen wanneer er nog geen sprake is van een coronabesmetting?

Nee, dit is niet mogelijk. In plaats daarvan hebben wij de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20158b) en de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: fase 3 (BR/REG-20160) vastgesteld waardoor u extra gemaakte kosten door het coronavirus met terugwerkende kracht vanaf maart 2020 kunt declareren.