Is het mogelijk de BRMO-regel uit te breiden met extra financiering voor alle preventieve maatregelen die een instelling moet nemen wanneer er nog geen sprake is van een coronabesmetting?

Wij hebben een beleidsregel vastgesteld waardoor u extra gemaakte kosten door het coronavirus met terugwerkende kracht tot maart 2020 kunt declareren.