Is er een overgangsregeling voor het eigen risico bij harde afsluiting van een dbc?

Nee. De gewone regels van het eigen risico gelden. Als een behandeling die in 2021 is gestart in 2022 doorgaat onder het zorgprestatiemodel, betaalt de patiënt 2 keer eigen risico. 1 keer voor de dbc of prestatie basis-ggz die in 2021 is gestart en afgesloten, en 1 keer voor de zorg in 2022.