Ik wil graag mijn tandartspraktijk sluiten in verband met verdere verspreiding van het coronavirus, zijn hier richtlijnen voor?

Nee die hebben wij niet. Op dit moment wordt op landelijk niveau vanuit het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa nagedacht over de omgang met de nadelige effecten van de corona-uitbraak in de verschillende zorgsectoren. De brieven en reacties van koepels van zorgaanbieders worden hierin meegenomen. Hierbij is het waarborgen van de beschikbaarheid van noodzakelijke en goede zorg het uitgangspunt. Bij meer duidelijkheid zullen wij hierover op onze website berichten.