Ik verstrek schriftelijk informatie aan derden, mag ik hiervoor een prestatie in rekening brengen?

Ja, u mag hiervoor prestatie 119053 ‘Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden’ in rekening brengen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden. U leest de voorwaarden in artikel 29 lid 4 sub b van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) en de bijbehorende toelichting op dit artikel. Hier staat dat u prestatie 119053 in rekening mag brengen als u:

- schriftelijk informatie verstrekt;
- toestemming heeft van de patiënt om deze informatie te verstrekken.

Wanneer mag ik prestatie 119053 niet in rekening brengen?

U mag prestatie 119053 niet in rekening brengen als u:

- schriftelijk informatie verstrekt aan de zorgverzekeraar of aan een andere zorgaanbieder in het kader van de medisch-specialistische zorgvraag;
- alleen kopieën verstrekt uit het medisch dossier.  

Welk bedrag mag ik in rekening brengen?

Het maximumbedrag dat u in 2020 in rekening mag brengen is €86,57. Het staat u vrij een lager bedrag in rekening te brengen.

Bij wie breng ik prestatie 119053 in rekening?

U brengt prestatie 119053 in rekening bij de patiënt. De prestatie 119053 is namelijk een overig zorgproduct met een aanspraakcode voor onverzekerde zorg (net als de prestatie 119052, die in 2019 van toepassing was).

U brengt de prestatie dus niet in rekening bij degene aan wie u de informatie verstrekt heeft. Volgens artikel 34 lid 1 van de Regeling NR/REG-2001a brengt u overige zorgproducten in rekening bij de patiënt of bij de zorgverzekeraar waar de patiënt op het moment van de uitvoerdatum van het overige zorgproduct verzekerd is.