Ik test medewerkers en patiënten op corona, wie betaalt deze diagnostiek?

Dit is een vraag die we geregeld ontvangen. Wij hebben het antwoord hierop niet, maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wel. Zij hebben hierover de factsheet ‘Uitgangspunten financiering coronatesten' gepubliceerd. Deze factsheet is er voor professionals en organisaties die zich bezighouden met het testen, en gaat in op de financiering van de kosten voor laboratoriumdiagnostiek.